VARSTVO OSEBNIH PODATKOV STRANK IN SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke ponudnik spletne strani (v nadaljevanju Pasja teta, Kaja Perkovič s.p.) o uporabnikih spletne strani in trgovine pridobiva in obdeluje, na kateri pravni podlagi jih pridobiva in obdeluje, s kakšnim namenom jih uporablja in komu jih lahko posreduje. Poleg tega so v okviru dokumenta navedene tudi pravice uporabnika spletne strani, v povezavi z uporabo in obdelavo osebnih podatkov uporabnika spletne strani ter splošni pogoji uporabe spletne strani.
Ponudnik spletne strani: Pasja teta, šola razstavljanja psov, Kaja Perkovič s.p.
Davčna številka: SI16486722
Matična številka: 8034290000

1.SPLOŠNE DOLOČBE

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.
Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.
Spodaj navedeni splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in za vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. SPLETNI NAKUP

Pasja teta, Kaja Perkovič s.p. obiskovalcem spletne strani ponuja možnost spletnega nakupa. Pri tem ponudnik zbira različne vrste podatkov, kot so vaše ime in priimek, uporabniško ime in geslo, naslov elektronske pošte (e-naslov), kontaktne podatke uporabnika spletne strani in druge nastavitve. Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen organizacije, trženja lastnih produktov in obveščanja ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Pasja teta, Kaja Perkovič s.p. obdeluje naslednje osebne podatke:
1. identifikacijske podatke, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID za DDV, če ste pravna oseba;
2. kontaktne podatke, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopi v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih;
3. vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, predvsem shranjene naslove za dostavo, profile, naročila na novice, vaše ocene in komentarje o artiklih in storitvah;
4. podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;
5. podatke o vaših spletnih navadah, predvsem podatke o artiklih in storitvah, ki jih iščete, povezavah, na katere klikate, načinu iskanja in pomikanja po spletni strani in podatke o napravah, s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega ter podatke, pridobljene iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav;
6. podatke o vašem vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo, predvsem čas, potreben za odprtje sporočila in podatke o napravah s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega;
7. izpeljane podatke, med katere sodijo osebni podatki, pridobljeni iz vaših nastavitev, podatki o artiklih, ki jih pri nas kupite, podatki o vaših spletnih navadah in vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih Pasja teta, Kaja Perkovič s.p. pošilja; gre predvsem za podatke o spolu, starosti, potrošniških navadah in odnosu do različnih artiklov in storitev;

3. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine, objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine), so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki) koristne in uporabne vsebine za njihovo delo. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Ponudnik na spletni strani objavlja predvsem vsebine, povezane s produkti za živali. Ponudnik na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z uporabniki.
V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino, ponudnik ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

4. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI

Ponudnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, če uporabnik spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, ki je bila objavljena na spletni strani ali na drugačen način posredovana ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in pravilnost informacij/vsebin, objavljenih na spletni strani. Ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi napačne uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Ponudnik varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki so mu posredovani z njeno uporabo. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere se lahko zbirajo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1-UPB1 (UL RS, st. 94/07) in s Splošno uredbo o varovanju podatkov- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

Vaše identifikacijske in kontaktne podatke in podatke o nakupih, imetnik spletne strani uporablja in obdeluje zaradi upoštevanja veljavnih pravnih predpisov in v skladu z njimi:

-Obligacijski zakonik (OZ),
-Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
-Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
-Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
-Zakon o računovodstvu(ZR),
-Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
-Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen imetnik spletne strani osebne podatke hrani največ 10 let, po zadnjem izdanem dokumentu v okviru vašega spletnega nakupa.

6. PRIJAVA NA E-NOVICE

Ponudnik obiskovalcem spletne strani ponuja naročilo na elektronske novice (e-novice). Pri naročilu na e-novice ponudnik zbira vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec. Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novicah in dogodkih in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite, kar lahko storite kadarkoli. Obveščanje po elektronski pošti se ne izvaja preko spletne strani www.pasjateta.si. Z vpisom elektronske pošte v rubriko “prijava na e-novice”, se šteje, da soglašate, da ponudnik vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete.

Osebnih podatkov ponudnik ne jemlje za samoumevne in z njimi ravna v skladu s Pravilnikom o zasebnosti. Ponudnik spletne strani uporablja MailChimp kot marketinško avtomatsko platformo. S klikom na spodnji gumb uporabnik potrdi, da se posredovani podatki prenesejo na MailChimp, z namenom procesiranja, v skladu s pravilnikom in pogoji o zasebnosti.
Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (npr. datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistično obdelavo podatkov.

Pasja teta, Kaja Perkovič s.p. osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, ne bo uporabljala za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bila k temu zavezana na podlagi takrat veljavne zakonodaje.

7. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja tekstovne datoteke (t.i. piškotke), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in so namenjene prepoznavanju naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje.
Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik. Njihovo shranjevanje lahko uporabnik spletne strani omeji ali onemogoči.

Že shranjene piškotke lahko uporabnik spletne strani nadzira ali izbriše preko svojega spletnega brskalnika. V primeru, da uporabnik piškotke izbriše ali poteče rok za njihovo veljavnost, bo spletna stran uporabnika ponovno opozorila na njihovo uporabo. Več informacij o nastavitvah piškotkov in o načinu njihovega brisanja v posameznem spletnem brskalniku najdete na straneh o piškotkih (klik).

8. PRAVICE UPORABNIKA DO DOSTOPA, PREGLEDA, IZBRISA IN OMEJITVE OBDELAVE, PRENOSA, UGOVORA IN PRITOŽBE

Vsak posameznik lahko od ponudnika zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Ponudnik bo v tem primeru osebne podatke, brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu po prejemu obvestila, umaknil s spletne strani. V primeru, ko ne namerava izpolniti take zahteve, mora to utemeljiti. Ponudnik ne odgovarja za objavo teh podatkov oz. posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.
V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na info@pasjateta.si. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za dostop, pregled, izbris in omejitev obdelave ali prenosa osebnih podatkov.

9.PRAVICA DO PRITOŽBE

Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico do pritožbe pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru domneve, da vaše osebne podatke obdelujemo v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

10. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

11. OBRAZCI

IZJAVA O OBSEGU IN NAMENU UPORABE OSEBNIH PODATKOV
PREKLIC UPORABE IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
UGOVOR ZOPER OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
ZAHTEVA ZA IZBRIS ALI OMEJITEV OSEBNIH PODATKOV
ZAHTEVA ZA POPRAVEK ALI DOPOLNITEV OSEBNIH PODATKOV

Za ogled obrazcev potrebujete bralnik PDF datotek. V primeru, da obrazvec ne morete odpreti nas pokličite ali pošljite elektronsko sporočilo.

12 SPLETNA TRGOVINA

12.1 Cene

Vse cene so končne, razen če je izrecno napisano drugače. Cene so v Evrih. Podjetje Pasja teta, Kaja Perkovič s.p.. je davčni zavezanec, zato cene  vsebujejo DDV. Redna cena označena ob artiklu, je cena posameznega artikla v naši spletni poslovalnici.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo v spletni trgovini (oziroma preko elektronske pošte ali telefona). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za kupca.

12.2 Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba v spletni trgovini Pasja teta ažurirajo in spreminja pogosto. Dejanska zaloga se lahko včasih razlikuje od informacije o zalogi prikazane na spletni trgovini https://pasjateta.si.

12.3 Naročanje

Postopek naročanja poteka tako, da si izberete artikel in ob njem kliknete na polje “košarica”. Sistem samodejno vpraša, ali želite nadaljevati z nakupom ali pa zaključiti nakup na blagajni. Za zaključek in oddajo naročila kliknite na pošlje “blagajna”. Tam v obrazec vpišite sveje ime, naslov, telefonsko številko, email naslov in označite, ali je naslov in naslov za dostavo isti, v kolikor ne, lahko dodate še poljubni naslov, kamor bi želeli, da se vaša pošiljka dostavi. Na desni strani označiti, ali želite plačati naročilo preko spletne banke/po ponudbi ali s kreditno kartico. Pred oddajo naročila je potrebno strinjanje s pogoji poslovanja. Zadnji korak je klik na “nadaljuj”, s čimer je naročilo oddano. Na email boste prejeli sporočilo s podatki vašega naročila, poštar vam bo pa paket dostavil naslednji delovni dan. Kupec po zaključku postopka naročila na naveden e-poštni naslov prejme podatke o naročilu. V tem sporočilu so informacije o nastanku naročila in povezava do spletnega mesta, kjer je shranjena ponudba v elektronski obliki.

Z vnosom vaših podatkov in strinjanjem s pogoji poslovanja dovolite Pasji teti, da vaše podatke shrani in jih v nadaljevanju uporablja le za pošiljanje pošiljk, ki jih naročite v spletni trgovini https://pasjateta.si.

12.4 Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

12.5 Dostava

SLOVENIJA:

  • Stroški pošiljanja za območje Slovenije znašajo 4,20 EUR.
  • Brezplačna poštnina velja pri nakupu nad 39,00 EUR.
  • Osebni prevzem je mogoč samo po predhodnem dogovoru. Mesto prevzema: Salon za nego psov in šola razstavljanja PASJA TETA, Ribniška 2, 2000 Maribor, 070 830 334.

HRVAŠKA:

  • Stroški pošiljanja za območje Hrvaške znašajo 8,00 EUR.

Cene so informativne. Ponudnik spletne strani jih lahko posodobi brez predhodnega obvestila.

12.6 Način plačila

  • S kreditno kartico direktno v spletni trgovini – storitev zagotavlja plačilni procesor Stripe. Dvosmerno (dodatno) avtentikacijo (2fa) zagotavlja izdajatelj kartice s katero kupec plačuje v spletni trgovini.
  • Z nakazilom na račun upravitelja Pasja teta, Kaja Perkovič s.p. (po ponudbi / predračunu). V primeru, da plačila ne prejememo v 5 delovnih dneh bo naročilo preklicano.

12.7 Rok dostave

V primeru plačila s kreditno kartico odpošljem paket najkasneje v treh (3) delovnih dneh po oddaji naročila. Naročila, ki imajo označeno plačilo po predračunu pošljemo v roku treh (3) delovnih dneh od prejmema nakazila na TRR. Velja za izdelke na zalogi. Za izdelke, ki niso na zalogi vas Pasja teta obvesti o roku dobave.

Pozor: Dejanska zaloga se lahko razlikuje od informacije o zalogi na spletni trgovini https://pasjateta.si.

12.8 Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik (po 43.č členu ZVPot) pravico, da v štirinajstih (14) dneh podjetju na elektronski naslov (info@pasjateta.si) sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec nima pravice do odstopa od nakupa za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

Barva izdelka, ki ga vidite na svojem ekranu, lahko odstopa od dejanske barve natiskanega artikla, zaradi odstopanj prikaza barv na posameznem (kupčevem) zaslonu. Uveljavljanje garancij zaradi odstopanja barv ni možno.

Rok vračila se začne šteti en dan po datumu prevzema. Blago je potrebno vrniti na naslov:

Pasja teta, Kaja Perkovič s.p.

Hinka Nučiča 3

2000 Maribor

Kupec zraven priloži račun in obrazec za odstop od pogodbe. Prejeto blago mora kupec vrniti v nepoškodovano in v nespremenjenem stanju v roku 14 dni od obvestila o vračilu blaga.
V kolikor so ti pogoji izpolnjeni ponudnik vrne kupcu kupnino brez poštnine najkasneje v roku 14 dni. Kupnina se nakaže na transakcijski račun kupca, ki ga ta sporoči v obvestilu o vračilu blaga. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Ponudnik krije stroške pošiljanja reklamiranega blaga le v primeru vračila zaradi dostave napačnega blaga.

12.9 Ocene, mnenja in priporočila

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti spletne trgovine, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.

Pasja teta omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Pasja teta pregleda. Pasja teta ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali, ki po oceni Pasje tete ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Pasji teti dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih.

Dokument je bil posodobljen 5.9.2022